Panels fundamenteel onderzoek

Voor de fundamentele kanalen zijn er 31 vakspecifieke expertpanels en 1 specifiek interdisciplinair expertpanel. Elk panel is onderverdeeld in een panel voor aspiranten fundamenteel onderzoek, postdoctorale onderzoekers en projecten fundamenteel onderzoek.