Skip to content
Login E-loket

Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Dit reiskrediet ondersteunt onderzoekers die actief wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland.

Status

Doel

Het FWO stimuleert mobiliteit van onderzoekers en internationale contacten tussen onderzoeksgroepen. Dit krediet steunt onderzoekers die actief wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland. De kredieten zijn uitsluitend bedoeld voor een actieve deelname (presentatie of poster) aan congressen die een uitgesproken wetenschappelijk karakter hebben, met voordrachten en besprekingen van oorspronkelijke bijdragen of verslagen.

Kenmerken

Profiel en voorwaarden

 • Je bent tijdens de volledige duur van je verblijf in het buitenland verbonden aan een universiteit of universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap of aan een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling (zie reglement voor uitgebreide info).
 • Let op: voor aanvragen met vertrekdatum vanaf 1 oktober 2016 is er geen nationaliteitsvereiste meer voor predoctorale kandidaten.Wel dien je als PhD student je masterdiploma behaald te hebben in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland* (zie reglement voor uitgebreide info). Voor aanvragers vanaf postdoctoraal niveau zijn er geen nationaliteits- of diplomavereisten.

*Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren OF (nieuw) bezorg je het FWO bij uw aanvraag een verklaring waarin het bestuur van jouw universiteit bevestigt dat je voor je vertrek naar het buitenland wordt toegestaan om een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je hebt tenminste één peer-reviewed publicatie voor deelname aan een congres in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Voor een congres buiten Europa (d.i. in landen niet nader gespecifieerd in vorige zin) heb je bij voorkeur reeds drie of meer aanvaarde peer-reviewed publicaties.
 • Je geeft een presentatie (poster of mondeling) op het congres.
 • Indien je reeds over een werkingstoelage beschikt via een toegekende beurs of mandaat, kan je geen reiskrediet voor een congres, kort studieverblijf of deelname aan een workshop/cursus in één van de lidstaten van de E.E.R. of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk aanvragen, daar je je werkingstoelage hiervoor kunt aanwenden.
 • In de categorie korte studieverblijven, workshops/cursussen en congreskredieten kan je per persoon en per burgerlijk jaar maximum twee kredieten toegekend krijgen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels online in via het FWO E-loket. Bij een correcte indiening, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen via interprog@fwo.be. Het is tevens belangrijk dat de personalia in uw E-loket profiel up-to-date zijn (inclusief publicatielijst), onder andere voor de uitbetaling van de FWO-financiering in geval van toekenning.

 • Je voegt het officiële aanvaardingsbewijs van de voordracht toe. Indien dit aanvaardingsbewijs 3 maanden vóór afreis nog niet beschikbaar is, kan dit alsnog later aan het FWO worden bezorgd.
 • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC). Om te weten wanneer uw aanvraag geëvalueerd zal worden en het resultaat gecommuniceerd zal worden, raadpleeg deze kalender.
 • Advies, selectie- en evaluatiecriteria
  Hier lees je alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een ‘Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland’ bij het FWO.
 • Advies van de promotor/het diensthoofd is niet langer vereist.

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag ten laatste 3 maanden vóór afreis in het Engels online in via het FWO E-loket.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) niet samenkomt in augustus.