Skip to content
Login E-loket

Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Advies

  • Je voegt het officiële aanvaardingsbewijs van de voordracht (poster of presentatie) toe.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) die over de toekenningen beslist.

Selectie

  • Grensverleggende inhoud (kwaliteit abstract, resultaten, methodologie, …) van de bijdrage op het congres. Alleen de auteur die de bijdrage voorstelt, kan aanspraak maken op een krediet.
  • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en met de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplevert.
  • Kwaliteit van het congres (uitstraling, thema, meerwaarde, …) en type congres: internationaal, plaatselijk, occasioneel of congres met zeker prestige zoals bijvoorbeeld Gordon, IEEE, ESF en SPIE.
  • Indien keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor junior vorsers voor zover ze reeds tenminste één peer-reviewed publicatie hebben voor deelname aan een congres binnen Europa. Voor een congres buiten Europa heb je bij voorkeur reeds drie of meer aanvaarde peer-reviewed publicaties.
  • Enkel een officiële congresfunctie (voorzitter, sessieleider, ...) is niet voldoende voor de toekenning van een krediet. Er dienst tevens een actieve wetenschappelijke participatie te zijn.

Evaluatie

De beneficianten moeten binnen de drie maanden na terugkeer in België aan het FWO een beknopt verslag sturen over hun deelname aan de wetenschappelijke bijeenkomst.