Skip to content
Login E-loket

Onderzoeksbeurzen AB-FWO

Onderzoeksbeurzen voor een verblijf van zes maanden in de Academia Belgica in Rome.

Status

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel

Dankzij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), verleent de Academia Belgica elk jaar twee postdoctorale onderzoeksbeurzen voor een verblijf van zes maanden in de Academia Belgica in Rome.

Voorwaarden

  • officieel verbonden zijn aan een Vlaamse of franstalige universiteit in België;
  • in het bezit zijn van een diploma van derde cyclus (doctoraat), behaald ten laatste 12 jaar geleden op het moment van de aanvraag;
  • uitmuntende resultaten behaald hebben;
  • een origineel onderzoeksproject voorstellen dat een verblijf in Rome voor de gevraagde periode rechtvaardigt.

Er wordt prioriteit gegeven aan onderzoeker(st)ers die in de volgende domeinen werken: historische wetenschappen, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en letteren.

Kenmerken

De beurzen bestaan uit:

  • het gratis verblijf op de Academia Belgica in een eigen kamer met badkamer en douche in de Academia Belgica, gedurende de gevraagde periode.
  • een onkostenvergoeding van 750 € per maand gedurende de gevraagde periode;
  • een forfait van 180 € voor de reiskosten België-Rome/Rome-België;

De beurzen dekken geen individuele noch professionele verzekeringen. Het is belangrijk dat de bursalen zich inlichten bij hun instelling over de te ondernemen stappen inzake verzekering.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagdossier bestaat uit:

Voor meer informatie: info@academiabelgica.it