Skip to content
Login E-loket

Clausule Wetenschappelijke Integriteit

Bij oproep en in aanvraagformulier

Het FWO waakt over de wetenschappelijke integriteit vanaf het moment waarop onderzoeksfinanciering wordt aangevraagd tot de uitvoering van het onderzoek en de publicatie van de onderzoeksresultaten. Daarom zijn onderzoekers die beroep doen op de ondersteuning van het FWO, alsook hun gastinstellingen, (co)promotoren en andere bij het FWO-onderzoek betrokken medewerkers, te allen tijde verplicht deze wetenschappelijke integriteit in acht te nemen.

Elementaire gedragsregels in dat verband zijn vastgelegd in de Ethische Code voor wetenschappelijk onderzoek in België en de European Code of Conduct for Research Integrity. Beide documenten zijn bij de oproep voor onderzoeksaanvragen gevoegd. Het FWO gaat ervan uit dat elke onderzoeker van bij de indiening van een aanvraag kennis heeft genomen van deze codes en zich ertoe verbindt hun bepalingen te zullen volgen in alle stadia van het voorgestelde onderzoek. Dat geldt ook voor hun gastinstellingen, (co)promotoren en bij het FWO-onderzoek betrokken medewerkers voor wie zij mede verantwoordelijkheid dragen.

Bij twijfel over de toepasselijkheid of de wijze van toepassing van een bepaling zal de gastinstelling en/of de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het project of mandaat contact opnemen met de FWO-administratie met het oog op verduidelijking en het maken van concrete afspraken daarover.

In onderzoekscontract

Het FWO waakt over de wetenschappelijke integriteit vanaf het moment waarop onderzoeksfinanciering wordt aangevraagd tot de uitvoering van het onderzoek en de publicatie van de onderzoeksresultaten. Daarom zijn onderzoekers die beroep doen op de ondersteuning van het FWO, alsook hun gastinstellingen, (co)promotoren en andere bij het FWO-onderzoek betrokken medewerkers, te allen tijde verplicht deze wetenschappelijke integriteit in acht te nemen.

Elementaire gedragsregels in dat verband zijn vastgelegd in de Ethische Code voor wetenschappelijk onderzoek in België en de European Code of Conduct for Research Integrity. Beide documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Het FWO gaat ervan uit dat elke onderzoeker van bij de indiening van een aanvraag kennis heeft genomen van deze codes en zich ertoe verbindt hun bepalingen te zullen volgen in alle stadia van het voorgestelde onderzoek. Dat geldt ook voor hun gastinstellingen, (co)promotoren en bij het FWO-onderzoek betrokken medewerkers voor wie zij mede verantwoordelijkheid dragen.

Bij twijfel over de toepasselijkheid of de wijze van toepassing van een bepaling zal de gastinstelling en/of de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het project of mandaat contact opnemen met de FWO-administratie met het oog op verduidelijking en het maken van concrete afspraken daarover.