Skip to content
Login E-loket

Advies, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor deelname aan workshop of cursus in het buitenland

Advies

  • Je voegt het bewijs van deelname aan de workshop/cursus toe.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) die over de toekenningen beslist.

Selectie

  • Inhoudelijke kwaliteit van de voorgestelde workshop/cursus.
  • Intrinsieke noodzaak/meerwaarde van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek.
  • De meerwaarde van de bijdrage (invited talk) voor de workshop/cursus indien een bijdrage wordt geleverd.
  • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd.
  • Indien een keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor junior vorsers voor zover ze reeds tenminste één peer-reviewed publicatie hebben.

Evaluatie

De beneficianten moeten binnen de drie maanden na hun terugkeer in België aan het FWO een beknopt verslag sturen over hun verblijf.