Skip to content
Login E-loket

Advies-, selectie- en evaluatiecriteria Krediet voor een wetenschappelijk verblijf in Vlaanderen

Advies

  • Je voegt een uitnodigingsbrief toe, ondertekend door de uitnodigende onderzoeker (host), waarin duidelijk de exacte periode en noodzaak van het geplande wetenschappelijk verblijf wordt gemotiveerd alsook de wetenschappelijke meerwaarde voor de onderzoeksgroep in Vlaanderen wordt uiteenzet.
  • Je aanvraag wordt voorgelegd aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC).

Selectie

  • Kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en meerwaarde van de gekozen Vlaamse onderzoeksgroep.
  • Intrinsieke noodzaak/meerwaarde van het voorgestelde verblijf voor de uitnodigende onderzoeksgroep in Vlaanderen (host) alsook voor de voortgang van het voorgestelde onderzoek en de onderzoekscarrière van de aanvrager.
  • Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de wetenschappelijke anciënniteit.

Evaluatie

  • Binnen de drie maanden na hun terugkeer vanuit België, dienen de beneficianten een omstandig wetenschappelijk verslag over het doorgevoerde verblijf, bij het FWO in te dienen.
  • Tevens dienen ze een financiële verantwoording van de volledige financieringsenveloppe omtrent het gebruik van zowel het toegekende FWO krediet alsook van eventuele bijkomende toelagen bekomen bij andere instanties aan het FWO te sturen. Het FWO kan de onkosten enkel dekken op basis van originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.