Skip to content
Login E-loket

Bijzondere werkingstoelagen van het Fonds Suzanne Duchesne

De Koning Boudewijnstichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie.

In haar programma Gezondheid zit onder meer de ondersteuning van medisch research vervat; hieronder ressorteert het beheer van enkele fondsen die onderzoek in oncologie ondersteunen. De Stichting engageert zich om bijzondere werkingstoelagen toe te kennen aan jonge beloftevolle onderzoekers in de oncologie, op een aantal postdoctorale mandaten (junior en senior) van het FWO.

De bijzondere werkingstoelage is bestemd voor houders van een FWO postdoctoraal mandaat, die kankeronderzoek uitvoeren. De bijzondere werkingstoelage geldt als forfaitair en wordt bij aanvang van het mandaat als werkingskrediet voor de totale looptijd van het postdoctoraal mandaat (3 jaar) toegekend. Ze wordt toegevoegd aan de reguliere werkingstoelage van 4.000 tot 10.000 euro per jaar. De bijzondere werkingstoelagen zijn onderworpen aan het reglement voor de werkingstoelage van de FWO–mandaathouders.

Oproep postdoctorale mandaten 2024

Voor de oproep 2024 voor postdoctorale mandaten, die 18 september 2023 opent en sluit op 1 december 2023, stelt het Fonds Suzanne Duchesne, beheerd door de Koning Boudewijnstichting een bedrag van 93.000 euro ter beschikking.

Aanvragen voor de bijzondere werkingstoelage zijn geïntegreerd in de aanvragen voor het postdoctoraal mandaat ingediend bij het expertpanel Med4 Kankeronderzoek. Enkel kandidaten die door het FWO geselecteerd worden voor een postdoctoraal mandaat junior of senior, en waarbij ook de gemotiveerde aanvraag voor de bijzondere werkingstoelage werd goedgekeurd, komen in aanmerking voor de bijzondere werkingstoelage.

De best gerangschikte kandidaat in het Med4 panel wordt 40.000 euro toegekend, de tweede 30.000 euro en de derde 23.000 euro.

Hoe aanvragen?

Kandidaten in het Med4 panel dienen in het aanvraagformulier, deel ‘Project Outline’ een bijkomende paragraaf te voorzien waarin wordt aangegeven waarvoor de bijzondere werkingstoelage, indien toegekend, zal worden aangewend.