Skip to content
Login E-loket

“INBO – FWO” mandaten

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is de Vlaamse wetenschappelijke instelling die via wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting, en kennisintegratie het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert. Het INBO wil daarbij hét aanspreekpunt zijn in Vlaanderen om het natuurbeleid en de uitvoering ervan evidence-based te ondersteunen. Het beschrijft toestand en trends van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, onderzoekt oorzaken van veranderingen en ontwikkelt rechtstreeks toepasbare beleidsgerichte instrumenten. Het werkt toekomstverkenningen uit die het natuurbeleid op langere termijn onderbouwen. Onderzoek gebeurt steeds in dialoog met partners uit maatschappij, wetenschap, beleid en beheer. Onderzoeksthema’s die aan bod komen zijn divers en omvatten uiteenlopende wetenschappelijke disciplines.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is actief in meerdere nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en werkt reeds samen met onderzoeksgroepen van minstens drie Vlaamse universiteiten. INBO wil deze samenwerking met de Vlaamse universiteiten versterken en wil vooral inzetten op biodiversiteits- ecosysteem- en ecosysteemdienst onderzoek met een duidelijke link naar beleidsrelevantie op Vlaams tot en met Europees niveau.

INBO wil zich daarom engageren om jaarlijks één tot twee (afhankelijk van de financiële middelen) mandaten voor een aspirant fundamenteel onderzoek of strategisch basisonderzoek te financieren voor jonge beloftevolle onderzoekers. Het aantal beschikbare mandaten gefinancierd door INBO zal elk jaar vastgelegd worden. 

Deze ambitie werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen INBO en het FWO, die hierbij samen de predoctorale mandaten "INBO—FWO" creëren. Deze mandaten worden, met inbegrip van werkingskosten, gefinancierd door INBO. De mandaten passen in de reguliere programma’s voor predoctorale mandaten van het FWO en zijn ingediend   en geëvalueerd in de betreffende oproepen. De samenwerking met het FWO neemt een aanvang met de mandaten met startdatum in 2020.

Enkel aanvragen in de reguliere FWO-oproepen, waarbij INBO heeft aanvaard om als bijkomende onthaalinstelling op te treden en die door het FWO werden goedgekeurd doch niet konden worden gefinancierd, komen in aanmerking voor een mandaat "INBO—FWO".

Via een overeenkomst tussen mandaathouder en FWO zijn deze mandaten onderworpen aan de FWO-reglementen voor aspirant mandaten. INBO sluit met de betrokken hoofdonthaalinstelling een samenwerkingsovereenkomst af.