Skip to content
Login E-loket

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is actief in meerdere nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en werkt reeds samen met onderzoeksgroepen van meerdere Vlaamse universiteiten. VITO wil deze samenwerking met de Vlaamse universiteiten versterken en wil hierbij vooral inzetten op de VITO kernthema’s (duurzame) energie, materialen, chemie, gezondheid en landgebruik.

VITO wil zich daarom engageren om jaarlijks een aantal mandaten te financieren voor jonge beloftevolle onderzoekers. Het betreft mandaten aspirant fundamenteel onderzoek en/of strategisch basisonderzoek, en/of postdoctorale junior en/of senior mandaten. Het maximum aantal beschikbare mandaten voor financiering door VITO zal elk jaar overeengekomen worden,  vanaf de oproepen voor mandaten die starten in 2023.

Deze ambitie werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen VITO en het FWO, die hierbij samen de pre- en postdoctorale mandaten "VITO—FWO" creëren. Deze mandaten worden, met inbegrip van werkingskosten, gefinancierd door VITO. De mandaten passen in de reguliere programma’s voor pre- en postdoctorale mandaten van het FWO en zijn ingediend   en geëvalueerd in de betreffende oproepen.

Enkel aanvragen in de reguliere FWO-oproepen, waarbij VITO heeft aanvaard om als bijkomende onthaalinstelling op te treden en die door het FWO werden goedgekeurd doch niet konden worden gefinancierd, komen in aanmerking voor een mandaat "VITO—FWO".

Via een overeenkomst tussen mandaathouder en FWO zijn deze mandaten onderworpen aan de FWO-reglementen voor postdoc resp. aspirant mandaten. VITO sluit met de betrokken hoofdonthaalinstelling een samenwerkingsovereenkomst af.