Skip to content
Login E-loket

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sediment gerelateerde en hydrologische vraagstukken. Het onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur. Als Vlaams Wetenschappelijke Instelling (VWI) en technisch ondersteunende afdeling maakt WL deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de  beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies rond kustgebieden, estuaria en waterwegen.

WL wil zich daarom engageren om jaarlijks een aantal mandaten te financieren voor jonge beloftevolle onderzoekers. Het betreft mandaten aspirant fundamenteel onderzoek en/of strategisch basisonderzoek, en/of postdoctorale junior en/of senior mandaten. Het maximum aantal beschikbare mandaten voor financiering door WL zal elk jaar overeengekomen worden. Deze starten vanaf de oproep voor aspiranten mandaten in 2023, en voor de postdoc mandaten in 2024.

Deze ambitie werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen WL en het FWO, die hierbij samen de pre- en postdoctorale mandaten "WL—FWO" creëren. Deze mandaten worden, met inbegrip van werkingskosten, gefinancierd door WL. De mandaten passen in de reguliere programma’s voor pre- en postdoctorale mandaten van het FWO en zijn ingediend en geëvalueerd in de betreffende oproepen.

Enkel aanvragen in de reguliere FWO-oproepen, waarbij WL heeft aanvaard om als bijkomende onthaalinstelling op te treden en die door het FWO werden goedgekeurd doch niet konden worden gefinancierd, komen in aanmerking voor een mandaat "WL—FWO".

Via een overeenkomst tussen mandaathouder en FWO zijn deze mandaten onderworpen aan de FWO-reglementen voor postdoc resp. aspirant mandaten. WL sluit met de betrokken hoofdonthaalinstelling een samenwerkingsovereenkomst af.