Art. 12.

Verplaatsingskosten

Bij toekenning kan de begunstigde op voorlegging van de officiële originele toekenningbrief bij een door het FWO gemachtigd reisagent de reis boeken. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het FWO doorgestuurd.

Indien dit niet voordelig of haalbaar is, kan de begunstigde de kosten gemaakt bij een ander reisagent declareren bij het FWO, op voorlegging van de originele factuur.

  • Per vliegtuig: in economy class.
  • Per trein: voordeligste tarief.

Bij verplaatsing per wagen wordt aan de begunstigde een kilometervergoeding betaald, met een maximum van 800,00 euro.

De begunstigde is automatisch gedekt door reis- en bijstandsverzekering afgesloten door het FWO.