Skip to content
Login E-loket

Selectiecriteria Werkingstoelage sabbatsverlof

Volgende criteria worden gebruikt bij de selectie van aanvragen voor een werkingstoelage sabbatsverlof:

  • Wetenschappelijke kwaliteit onderzoeksplan (originaliteit, vernieuwend karakter, solide methodologie) en haalbaarheid hiervan binnen de aangevraagde periode;
  • Wetenschappelijke kwaliteit van de aanvrager in verhouding tot het voorgestelde onderzoeksplan;
  • Noodzaak van de aangevraagde middelen;
  • Indien van toepassing, toegevoegde waarde binnen- en/of buitenlandse onderzoeksverblijven/veldwerk en inbedding ervan in het onderzoeksplan.