Skip to content
Login E-loket

EOS Onderzoeksproject

Het EOS-programma ondersteunt vierjarige onderzoeksprojecten tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap van België.

Status

Duur

Bekendmaking resultaten

Doel

Het EOS programma wil gezamenlijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

Kenmerken

 • Projectduur: 4 jaar.
 • EOS consortium: bestaat uit onderzoeksgroepen uit beide landsdelen van België, eventueel aangevuld met onderzoeksgroepen van federale en/of buitenlandse onderzoeksinstellingen.
 • Totaal jaarlijks budget per EOS consortium: max. € 1.000.000.
 • Ontvankelijke kosten: personeel, werkingsmiddelen en uitrusting. Overheadkosten zijn niet ontvankelijk en dienen niet in de EOS aanvraag vermeld te worden. Een overhead van 6% op het toegekende budget zal rechtstreeks aan de onthaalinstelling worden betaald, ongeacht het type instelling (dus zowel TYPE I, II als III). Voor TYPE IV instellingen kan de overhead, indien vereist, in de aanvraag worden aangevraagd en zal het worden uitbetaald via de TYPE I instelling van de spokesperson-coordinator.

Profiel en voorwaarden

 • Als consortium hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan de voor dit programma ontvankelijke onthaalinstellingen (zie Art. 3, 4, 5 en 6 van het EOS reglement).
 • Elk EOS consortium heeft één spokesperson-coordinator en elke andere onderzoeksgroep die deel uitmaakt van het EOS consortium heeft een  principal investigator, eventueel in samenwerking met co-supervisor(s) (zie Art. 3, 4, 5 en 6 van het EOS reglement).
 • Elke onderzoeksgroep kan per aanvraagronde slechts bij één EOS consortium betrokken zijn. In de praktijk betekent dit dat een onderzoeker slechts 1 maal de functie van principal investigator (PI) of co-supervisor mag opnemen in de gehele EOS aanvraagronde.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de onthaalinstelling.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op EOS onderzoeksprojecten.
 • Aan principal investigators (PIs) en co-supervisors kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een EOS onderzoeksproject.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Pre-proposal: de spokesperson-coordinator dient tijdig in het Engels de pre-proposal in via het online EOS platform. Alle betrokken onderzoekers in het EOS consortium dienen online hun deelname te bevestigen en vullen hun persoonlijke gegevens aan in het online EOS platform. (*) Opmerking: elke onderzoeker die deelneemt aan een EOS consortium en verbonden is aan een Vlaamse onthaalinstelling (TYPE I of TYPE II) of aan een TYPE III instelling, dient een account te hebben in het FWO e-loket en dient zijn/haar profiel te updaten vóór indiening van de EOS pre-proposal en full proposal vooral de gegevens onder de sectie ‘algemeen’, ‘diploma’s’ en ‘functies/carrière’.
 • Experten van een van de drie EOS sub-panels (Life Sciences, Exact Sciences of Social Sciences and Humanities) voeren een eerste selectie door van EOS onderzoeksconsortia die mogen doorgaan naar de volgende fase en zodus een full proposal mogen indienen. De spokesperson-coordinator is verantwoordelijk voor het selecteren van het EOS sub-panel waarbinnen het onderzoeksvoorstel best past.
 • Full proposal: de spokesperson-coordinator dient tijdig in het Engels de full proposal in via het online EOS platform. (zie ook *)
 • Alle full proposals worden in een eerste stap beoordeeld door in principe 4 remote on-topic experten (international peer review), uitgenodigd door het FWO/F.R.S.-FNRS.
 • Tijdens de rebuttal fase kunnen de spokesperson-coordinators deze geanonimiseerde externe peer review rapporten inkijken en indien nodig bepaalde elementen weerleggen.
 • Finale EOS panel: de internationale externe peer review rapporten en het resultaat van de rebuttal worden voorgelegd aan het finale EOS panel voor evaluatie en opmaak van een finale ranking, gebaseerd op excellentie.
 • Ratificatie: de raden van bestuur van het FWO en F.R.S.-FNRS ratificeren de ranking van het finale EOS panel.
 • Feedbackprocedure: elke spokesperson-coordinator ontvangt nadien feedback.