Skip to content
Login E-loket

Organisatie van een wetenschappelijk congres in België

Deze middelen ondersteunen onderzoekers bij de organisatie van wetenschappelijke congressen in België, waarbij de internationale en interuniversitaire dimensie centraal staan.

Status

Doel

Dit krediet, bedoeld als cofinanciering, steunt onderzoekers bij de organisatie van wetenschappelijke congressen in België, waarbij de internationale dimensie en de samenwerking tussen de Vlaamse onthaalinstellingen centraal staan.

Internationale wetenschappelijke congressen zijn een belangrijk middel om het wetenschappelijk debat aan te moedigen, om de verspreiding van kennis te stimuleren en om informele netwerken uit te bouwen.

Kenmerken

TYPE I: grote internationale referentiecongressen in een bepaald vakdomein

 • Toelage: maximaal 10% van totale kostprijs van congres, maximum toelage van 10.000 euro.
 • Condities:
  • Internationaal referentiecongres dat volledig onderzoeksveld (vakdomein) afdekt;
  • Open karakter en bijgevolg toegankelijk voor iedereen die wenst deel te nemen;
  • Aanwezigheid van internationale keynote sprekers. Het FWO moedigt aanvragers aan te streven naar een genderbalans (max. 2/3de van hetzelfde geslacht) wat de keynote sprekers betreft;
  • Verplichte registratiekost voor deelnemers;
  • Meer dan 200 te verwachten deelnemers en significante aanwezigheid van internationale deelnemers (50%);
  • Wetenschappelijk deel van congres neemt minimaal drie dagen in beslag;
  • Totale kost van congres minimaal 50.000 euro. De kosten dienen gedetailleerd in de aanvraag aangetoond te worden;
  • Cofinanciering verplicht en dient aangetoond te worden;
  • Indien één of meerdere onderzoekers verbonden aan een instelling uit de Franstalige gemeenschap betrokken zijn bij de organisatie van het congres, wordt het sterk aanbevolen ook een aanvraag voor financiering in te dienen bij het F.R.S.–F.N.R.S.

TYPE II: internationaal congres

 • Toelage: maximaal 5.000 euro.
 • Condities:
  • Internationaal congres;
  • Open karakter en bijgevolg toegankelijk voor iedereen die wenst deel te nemen;
  • Aanwezigheid van internationale keynote sprekers. Het FWO moedigt aanvragers aan te streven naar een genderbalans (max. 2/3de van hetzelfde geslacht) wat de keynote sprekers betreft;
  • Verplichte registratiekost voor deelnemers;
  • Cofinanciering verplicht en dient aangetoond te worden;
  • Indien één of meerdere onderzoekers verbonden aan een instelling uit de Franstalige gemeenschap betrokken zijn bij de organisatie van het congres, wordt het sterk aanbevolen ook een aanvraag voor financiering in te dienen bij het F.R.S.– F.N.R.S.

Profiel en voorwaarden

 • In het wetenschappelijk en organiserend comité van het congres moeten leden van het zelfstandig academisch personeel (of equivalente personeelscategorieën) van tenminste twee verschillende Belgische wetenschappelijke instellingen aanwezig zijn, waarvan één uit de Vlaamse Gemeenschap (voor details, zie reglement). Het FWO moedigt aanvragers aan te streven naar een genderbalans (max. 2/3de van hetzelfde geslacht) wat leden van het wetenschappelijk en organiserend comité betreft.
 • Ook aanvragen voor een congres in de gebouwen van de Academica Belgica te Rome georganiseerd door de Academia Belgica of het Belgisch Historisch Instituut zijn ontvankelijk.
 • Je bent als verantwoordelijke woordvoerder aangesteld als zelfstandig academisch personeel van een Vlaamse universiteit. Voor andere mogelijke aanstellingen zie reglement.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Advies, selectie- en evaluatiecriteria

Raadpleeg alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een ‘Krediet voor de organisatie van een wetenschappelijk congres in België’ bij het FWO

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via E-loket. Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag en beslist over de toekenning.

Indienen aanvragen

Doorlopend, minimum 6 maanden voor startdatum van congres.