Skip to content
Login E-loket

Werkingstoelage sabbatsverlof

Een werkingstoelage sabbatsverlof ondersteunt onderzoeksactiviteiten uitgevoerd tijdens het sabbatsverlof.

Status

Bekendmaking resultaten

Doel

Ben je toe aan een periode waarin je je enkel op jouw onderzoek wenst te focussen? Dat kan, via een sabbatsverlof waarbij je door je onthaalinstelling vrijgesteld wordt van onderwijs- en administratieve taken. Het FWO wil dergelijk sabbatsverlof ondersteunen via een werkingstoelage sabbatsverlof dat kan worden aangewend voor uitgaven die rechtstreeks in verband staan met onderzoeksactiviteiten uitgevoerd tijdens het sabbatsverlof. Kosten om je tijdens je sabbatsverlof te laten vervangen dienen door jouw onthaalinstelling gedragen te worden.

Kenmerken

 • Maximaal bedrag van 2.000 euro per maand ter ondersteuning van onderzoeksactiviteiten tijdens het sabbatsverlof inclusief onderzoeksverblijven al dan niet aan buitenlandse organisaties (bv. universiteiten, onderzoeksinstellingen, ondernemingen, not-for-profit organisaties, overheidsorganisaties, …) in zoverre het over (strategisch) basisonderzoek gaat en/of veldwerk al dan niet in het buitenland. De werkingstoelage sabbatsverlof kan niet worden aangewend voor de vervanging van de aanvrager.
 • Periode: minimaal 3 – maximaal 12 opeenvolgende maanden, niet verlengbaar.
 • Indiendata: 1 maart (17u00), 1 juni (17u00), 1 september (17u00) of 1 december (17u00) ), en dit steeds uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van het sabbatsverlof.
 • Bekendmaking resultaten: per email respectievelijk in april, juli, oktober en januari.

Profiel en voorwaarden

 • Je hebt op het ogenblik van de aanvraag voor een werkingstoelage sabbatsverlof:
  • een ZAP-aanstelling van minstens 80% (bezoldigd) aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap;
  • of een equivalente aanstelling met doctoraat aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, de Hogere Zeevaartschool, de Vlerick Business School, de Antwerp Management School of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Je dient op het ogenblik van de aanvraag een door de rector (of equivalent) en het desbetreffende departementshoofd ondertekende verklaring voor te leggen waarin de onthaalinstelling je officieel toestemming geeft voor een sabbatsverlof en zich engageert om je voor de hele periode van je sabbatsverlof te ontlasten van onderwijs- en administratieve taken.
 • De werkingstoelage sabbatsverlof:
  • is persoonlijk en niet overdraagbaar;
  • is niet cumuleerbaar met een aanvraag voor een krediet congresdeelname, workshop/cursus, of kort/lang studieverblijf in het buitenland;
  • kan per persoon en per burgerlijk jaar slechts één keer toegekend worden;
  • kan voor maximaal 1 jaar per termijn van 3 jaar toegekend worden, te tellen van de startdatum van de eerste toegekende werkingstoelage sabbatsverlof.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Selectiecriteria

Bekijk alle selectiecriteria voor aanvragen van een ‘werkingstoelage sabbatsverlof’ bij het FWO.

Hoe aanvragen?

 • Je bezorgt je aanvraag voor een werkingstoelage sabbatsverlof in het Engels tijdig aan het hoofd van jouw onthaalinstelling.
 • Deze aanvraag dient uiterlijk 3 maanden vóór de aanvang van het sabbatsverlof te worden ingediend in het Engels door het hoofd van de onthaalinstelling bij het FWO, rekening houdend met vier vaste indiendata per jaar (zie hierboven bij ‘Kenmerken’).
 • Je aanvraag wordt aan de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) voorgelegd.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor een Werkingstoelage sabbatsverlof kan je via volgend formulier