Skip to content
Login E-loket

Mobiliteitsprojecten Brazilië (Staat São Paulo)

Dit programma ondersteunt in samenwerking met FAPESP de uitwisseling van onderzoekers tussen Vlaanderen en Brazilië (Staat São Paulo) via 2-jarige gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Status

Duur

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om uitwisselingsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Brazilië (Staat São Paulo). Het FWO ondertekende in maart 2018 een overeenkomst met de São Paulo Science Foundation (FAPESP) voor het financieren van wetenschappelijke samenwerking in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

Let op: aan Braziliaanse zijde komen enkel onderzoekers in aanmerking die verbonden zijn aan voor FAPESP ontvankelijke instellingen in de staat São Paulo.

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Uitwisselingsprojecten met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk uitwisselingsproject dient aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker, met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring, te worden betrokken.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige vergoeding van de kosten van de eigen onderzoekers (verplaatsing-, logements- en verblijfkosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1 650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Brazilië, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • FAPESP betaalt aan de onderzoekers uit Brazilië een totaalbedrag van € 10 000 (tienduizend euro) per project per jaar om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.
 • Oproep gesloten

Profiel en voorwaarden

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en FAPESP worden ingediend.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Art 21.3 en 21.5 van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Brazilië komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Braziliaanse partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • De Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC) buigt zich over je aanvraag.
 • De beslissing wordt in samenspraak met de São Paulo Science Foundation (FAPESP) genomen. 

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigde reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.