Skip to content
Login E-loket

Mobiliteitsprojecten China

Dit programma ondersteunt in samenwerking met NSFC de uitwisseling van onderzoekers tussen Vlaanderen en China via 2-jarige gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Status

Duur

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke mobiliteitsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Eén van de geselecteerde landen is China. Het FWO ondertekende in 2017 een overeenkomst met de National Natural Science Foundation of China (NSFC) voor het financieren van wetenschappelijke samenwerking in fundamenteel onderzoek tussen Vlaanderen en China.

Voor de oproep met deadline in 2023 is de samenwerking beperkt tot de natuurwetenschappen en medische wetenschappen in de volgende thema’s:

 • Wiskunde en fysica
 • Chemie
 • Life sciences
 • Aardwetenschappen
 • Ingenieurs- en materiaalwetenschappen
 • Informatica
 • Management
 • Gezondheidswetenschappen

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Bedrag: financiering van reis- en verblijfskosten:
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1.650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit China, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap .
  • NSFC voorziet per project een vast totaalbedrag van 100 000 RMB (ong. € 13.400) voor de totale looptijd van twee jaar. Deze financiering dient gebruikt te worden voor de internationale reiskosten van de Chinese onderzoeker(s) naar/vanuit België en diens verblijfs- en logementskosten.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: december 2023
 • Start projecten (zowel aan Vlaamse als aan Chinese zijde): 1 januari 2024

Profiel en voorwaarden

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie) of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Let op: Alle leden van het Chinese onderzoeksteam (inclusief de Chinese PI) moeten reeds een NSFC project lopende hebben en er moet een overlap zijn van minstens 1 jaar. Bijvoorbeeld: indien het FWO-NSFC mobiliteitsproject zou mogen starten op 1 januari 2024, moet het lopende NSFC project tenminste nog lopen tot 31 december 2024.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘downloads’)
 • In het kader van FWO’s beleid rond goede praktijken in internationale samenwerking: neem contact op met de Dienst Onderzoekscoördinatie (of equivalent) van uw onthaalinstelling – alvorens uw aanvraag voor te bereiden – om meer informatie te verkrijgen over de specifieke modaliteiten van deze oproep in 2023.
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en NSFC ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap. Let op: Bij NSFC moet het projectvoorstel vergezeld gaan van het formulier ‘exchange programme agreement’, ondertekend door de Vlaamse en Chinese PI (zie hieronder bij ‘Reglementen en downloads’).
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Chinese en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
 • NSFC en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing.
 • Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP (Gebiedsoverschrijdend Panel).

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Downloads