Skip to content
Login E-loket

Mobiliteitsprojecten Frankrijk - TOURNESOL

Dit programma ondersteunt in samenwerking met de Franse ambassade in België de uitwisseling van onderzoekers tussen Vlaanderen en Frankrijk via 2-jarige gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Status

Duur

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke mobiliteitsprojecten te financieren. 

TOURNESOL is een wetenschappelijk uitwisselingsprogramma gesteund door het FWO en de Ambassade van Frankrijk te Brussel waarin reiskredieten worden toegekend in het kader van geselecteerde mobiliteitsprojecten. Het TOURNESOL programma heeft tot doel de onderzoekssamenwerkingen tussen Vlaanderen en Frankrijk te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Opgelet: Binnen het TOURNESOL programma ligt de focus op junior onderzoekers. Daarom kunnen in deze nieuwe oproep (2024) aan Vlaamse zijde bij het FWO uitsluitend onderzoekers met maximum 12 jaar postdoctorale anciënniteit een aanvraag indienen. Aan Vlaamse zijde kunnen de uitwisselingen ook alleen maar worden uitgevoerd door predoctorale onderzoekers of onderzoekers met maximum 12 jaar postdoctorale anciënniteit. Aan Franse zijde worden bij voorkeur ook vooral junior onderzoekers betrokken. De wetenschappelijke anciënniteit van de Franse Principal Investigator en de uitgewisselde onderzoekers zijn aan Franse zijde elementen die meegenomen worden in de evaluatie.

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 2 jaar (01/01/2025 – 31/12/2026)
 • Alle wetenschappelijke disciplines zijn ontvankelijk
 • Bedrag: financiering van verplaatsings- en accommodatiekosten van junior onderzoekers met een maximum van 2.000 euro per project per jaar (zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde).
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: begin december 2024
 • Start project (zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde): 1 januari 2025

Gelieve er rekening mee te houden dat consortia die in de vorige oproep (indiening: 2023 – start projecten: 2024) financiering toegekend kregen, een nieuw project kunnen indienen, weliswaar zal er in geval van ex aequo dichtbij de financieringsthreshold voorrang worden gegeven aan nieuwe consortia.

Profiel en voorwaarden

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat. Belangrijk: Je hebt bovendien maximum 12 jaar postdoctorale anciënniteit (eerste doctoraatsdiploma mag maximaal 12 jaar vóór de uiterste indiendatum (28/03/2024) van het project verworven zijn, te tellen vanaf de datum waarop het doctoraatsdiploma werd verkregen).
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.
 • Langs Vlaamse zijde kunnen enkel predoctorale onderzoekers of postdoctorale onderzoekers (met maximum 12 jaar postdoctorale anciënniteit, d.i. eerste doctoraatsdiploma mag maximaal 12 jaar vóór de uiterste indiendatum (28/03/2024) van het project verworven zijn, te tellen vanaf de datum waarop het doctoraatsdiploma werd verkregen) gebruikmaken van de toegekende financiering en dit voor het bekostigen voor hun verplaatsingskosten naar en verblijfskosten in Frankrijk.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie hieronder bij ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en Campus France ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van ieder agentschap.
 • NIEUW: Voor FWO dient u uw aanvraag in via het FWO E-loket gebruik makend van het specifieke digitale aanvraagformulier onder ‘International collaboration / Mobility projects’. Let op, het is noodzakelijk om uw FWO E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • In een eerste fase worden de ontvankelijke projectvoorstellen afzonderlijk beoordeeld aan Franse en aan Vlaamse zijde. Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP (Gebiedsoverschrijdend Panel).
 • In een tweede fase wordt tijdens een gezamenlijk panel tussen FWO en Campus France over de toekenning en financiering beslist. Projecten dienen zowel aan Vlaamse als aan Franse zijde positief beoordeeld te worden om gehonoreerd te kunnen worden.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke aanvraag bij het FWO.
 • NIEUWE Guide for Applicants – call 2024
  Dit document bevat alle voorwaarden en procedures voor de onderzoekers in Vlaanderen voor het aanvragen van een project in het kader van de nieuwe TOURNESOL oproep 2024.

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.