Skip to content
Login E-loket

Mobiliteitsprojecten Japan

Dit programma ondersteunt in samenwerking met JSPS de uitwisseling van onderzoekers tussen Vlaanderen en Japan via 2-jarige gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Status

Duur

In samenwerking met

Bekendmaking resultaten

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om wetenschappelijke mobiliteitsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Één van de bilaterale partners is de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). De FWO-JSPS overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Japan en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk basisonderzoek te stimuleren door middel van gemeenschappelijke mobiliteitsprojecten met aan Vlaamse zijde een focus op de uitwisseling van vooral junior onderzoekers.

Belangrijke data

 • 4 juni 2024: oproep open
 • 3 september 2024 om 17 u. (Belgische tijd): deadline (aan Vlaamse zijde uiterste indiendatum via FWO E-loket rechtstreeks door de aanvrager zelf, de indiening gebeurt niet via de Vlaamse hoofdonthaalinstelling)
  • Let wel: aan Japanse zijde hebben de universiteiten verschillende interne deadlines (gelieve te checken binnen de specifieke universiteit).
 • September-december 2024: evaluatie
 • December 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 april 2025: start project

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 2 jaar (01/04/2025 – 31/03/2027)
 • Alle aanvragen in de cultuurwetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen en natuurwetenschappen zijn ontvankelijk zolang het fundamenteel basisonderzoek betreft.
 • Uitwisselingen met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk project dient aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker een verblijf uit te voeren naar Japan. Deze junior onderzoeker is een PhD student of een postdoctoraal onderzoeker met niet meer dan 12 jaar postdoc ervaring (eerste doctoraatsdiploma mag maximaal 12 jaar vóór de uiterste indiendatum (03/09/2024) van het project verworven zijn, te tellen vanaf de datum waarop het doctoraatsdiploma werd verkregen). Dit is geen officiële vereiste aan Japanse zijde.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige vergoeding van de kosten van de eigen onderzoekers (verplaatsing, logements- en verblijfskosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1 650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Japan, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • JSPS betaalt aan de onderzoekers uit Japan jaarlijks een totaalbedrag van maximum 2.500.000 JPY (ongeveer € 15.000) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken.

Profiel en voorwaarden

 • Samenwerking met partners uit Japan heeft een toegevoegde waarde voor het project.

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.

 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:

  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan

  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan

  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan

  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie hieronder ‘Documenten en toelichting voor aanvragers’) en ga na of er geen beperkingen inzake internationale samenwerking in FWO-financieringskanalen van toepassing zijn.
 • Je projectvoorstel moet vóór het verstrijken van de deadline zowel bij FWO als bij JSPS ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van iedere instelling.
 • NIEUW: Voor FWO dien je jouw aanvraag in via het FWO E-loket gebruik makend van het specifieke digitale aanvraagformulier onder ‘International collaboration / Mobility projects’. Iedere digitale FWO-indiening wordt gevolgd door een automatische bevestigingsmail. Indien je deze niet ontving, gelieve na te gaan of je de aanvraag wel degelijk indiende. Let op, het is noodzakelijk om jouw FWO E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Specifieke aandachtspunten FWO-aanvraag:
  • De Vlaamse promotor-woordvoerder dient voor elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Japanse onderzoeksteam een CV, gestructureerd volgens het FWO standaardsjabloon, toe te voegen aan de FWO-aanvraag.
  • Enkel de Vlaamse promotor-woordvoerder dient vóór het verstrijken van de FWO-deadline te beschikken over een FWO E-loket profiel met een geactualiseerde lijst van academisch posities en volledige lijst van publicaties. Opgelet: het registreren van jouw E-loket profiel (login/paswoord) kan tot 24 uur in beslag nemen. Wij raden je aan tijdig een profiel aan te maken.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en JSPS checken of de aanvraag aan de formele vereisten van ieder agentschap voldoet.
 • In een eerste fase worden de ontvankelijke projectvoorstellen afzonderlijk beoordeeld aan Vlaamse en aan Japanse zijde. Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP (Gebiedsoverschrijdend Panel). Gelieve er rekening mee te houden dat dit een internationaal panel is bestaande uit panelleden met een brede waaier aan wetenschappelijke expertises. Bijgevolg raden we je aan om jouw voorstel te schrijven voor een breed wetenschappelijk publiek.
 • In een tweede fase worden de resultaten van beide afzonderlijke evaluaties (zie vorige stap) vergeleken en nemen FWO en JSPS een gezamenlijke financieringsbeslissing. Projecten dienen zowel aan Vlaamse als aan Japanse zijde positief beoordeeld te worden om gehonoreerd te kunnen worden.

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Een aanvraag indienen

Voor FWO dien je jouw aanvraag in via het FWO E-loket gebruik makend van het specifieke digitale aanvraagformulier onder ‘International collaboration / Mobility projects’

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.