Skip to content
Login E-loket

Mobiliteitsprojecten Zuid-Korea

Dit programma ondersteunt in samenwerking met NRF de uitwisseling van onderzoekers tussen Vlaanderen en Zuid-Korea via 2-jarige gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Status

Duur

In samenwerking met

Doel

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om wetenschappelijke mobiliteitsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Één van de bilaterale partners is de Zuid-Koreaanse National Research Foundation of Korea (NRF). De FWO-NRF overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Zuid-Korea en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk basisonderzoek in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke mobiliteitsprojecten met aan Vlaamse zijde een focus op de uitwisseling van vooral junior onderzoekers.

Belangrijke data

 • 3 april 2024: oproep open
  • Let wel: omwille van administratief-technische redenen zal het aanvraagformulier aan FWO-zijde pas beschikbaar zijn in het E-loket vanaf 15 april 2024.
 • 27 juni 2024 om 17 u. (Belgische tijd): deadline (aan Vlaamse zijde uiterste indiendatum via FWO E-loket rechtstreeks door de aanvrager zelf, de indiening gebeurt niet via de Vlaamse hoofdonthaalinstelling)
 • Juni-november 2024: evaluatie
 • December 2024: bekendmaking resultaten
 • 1 januari 2025: start project

Kenmerken

 • Looptijd projecten: 2 jaar (01/01/2025 – 31/12/2026)
 • Alle wetenschappelijke disciplines zijn ontvankelijk.
 • Uitwisselingen met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk project dient aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker een verblijf uit te voeren naar Zuid-Korea. Deze junior onderzoeker is een PhD student of een postdoctoraal onderzoeker met niet meer dan 12 jaar postdoc ervaring (eerste doctoraatsdiploma mag maximaal 12 jaar vóór de uiterste indiendatum (27/06/2024) van het project verworven zijn, te tellen vanaf de datum waarop het doctoraatsdiploma werd verkregen). Dit is geen officiële vereiste aan Zuid-Koreaanse zijde.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige vergoeding van de kosten van de eigen onderzoekers (verplaatsing, logements- en verblijfskosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1 650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Zuid-Korea, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • NRF betaalt aan de onderzoekers uit Zuid-Korea jaarlijks een totaalbedrag van maximum 20.000.000 KRW (ongeveer € 14.000) om de reiskosten naar/vanuit en hun verblijf in Vlaanderen te dekken alsook voor de organisatie van seminaries. (Belangrijk: Dit in tegenstelling tot het FWO dat enkel de kosten gerelateerd aan de uitwisseling van onderzoekers betaalt.)

Profiel en voorwaarden

 • Samenwerking met partners uit Zuid-Korea heeft een toegevoegde waarde voor het project.
 • Je bent, als promotor-woordvoerder van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Advies, selectie- en evaluatiecriteria

Raadpleeg alle advies, selectie- en evaluatiecriteria voor het aanvragen van een mobiliteitsproject bij het FWO.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie hieronder ‘Documenten en toelichting voor aanvragers’) en ga na of er geen beperkingen inzake internationale samenwerking in FWO-financieringskanalen van toepassing zijn.
 • Je projectvoorstel moet vóór het verstrijken van de deadline zowel bij FWO als bij NRF ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van iedere instelling.
 • NIEUW: Voor FWO dien je jouw aanvraag in via het FWO E-loket gebruik makend van het specifieke digitale aanvraagformulier onder ‘International collaboration / Mobility projects’ (let op: omwille van administratief-technische redenen pas beschikbaar in het E-loket vanaf 15 april 2024). Iedere digitale FWO-indiening wordt gevolgd door een automatische bevestigingsmail. Indien je deze niet ontving, gelieve na te gaan of je de aanvraag wel degelijk indiende. Let ophet is noodzakelijk om jouw FWO E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Specifieke aandachtspunten FWO-aanvraag:
  • De Vlaamse promotor-woordvoerder dient voor elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel het Vlaamse als Zuid-Koreaanse onderzoeksteam een CV, gestructureerd volgens het FWO standaardsjabloon, toe te voegen aan de FWO-aanvraag.
  • Enkel de Vlaamse promotor-woordvoerder dient vóór het verstrijken van de FWO-deadline te beschikken over een FWO E-loket profiel met een geactualiseerde lijst van academisch posities en volledige lijst van publicaties. Opgelet: het registreren van jouw E-loket profiel (login/paswoord) kan tot 24 uur in beslag nemen. Wij raden je aan tijdig een profiel aan te maken.
 • Je aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NRF checken of de aanvraag aan de formele vereisten van ieder agentschap voldoet.
 • In een eerste fase worden de ontvankelijke projectvoorstellen afzonderlijk beoordeeld aan Vlaamse en aan Zuid-Koreaanse zijde. Bij FWO zullen de aanvragen beoordeeld worden door de GOP (Gebiedsoverschrijdend Panel). Gelieve er rekening mee te houden dat dit een internationaal panel is bestaande uit panelleden met een brede waaier aan wetenschappelijke expertises. Bijgevolg raden we je aan om jouw voorstel te schrijven voor een breed wetenschappelijk publiek.
 • In een tweede fase worden de resultaten van beide afzonderlijke evaluaties (zie vorige stap) vergeleken en nemen FWO en NRF een gezamenlijke financieringsbeslissing. Projecten dienen zowel aan Vlaamse als aan Zuid-Koreaanse zijde positief beoordeeld te worden om gehonoreerd te kunnen worden. 

Een aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor een mobiliteitsproject met Zuid-Korea doe je via het aanvraagformulier in het E-loket

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Bij vragen over het aanvraagsjabloon of de procedure: Voor de onderzoeker

Bij technische problemen met het e-loket: FWOhelpdesk@fwo.be

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van jouw onthaalinstelling.