Samenwerking Taiwan

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke wetenschappelijke samenwerkingsprojecten te financieren. Binnen deze projecten kunnen enkel reis- en verblijfskosten worden gefinancierd.

Op 28 augustus 2019 hernieuwden FWO en het Taiwanese Ministry of Science and Technology (MOST) hun samenwerkingsakkoord. Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking tussen Taiwan en Vlaanderen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in alle wetenschappelijke domeinen te stimuleren door middel van gemeenschappelijke samenwerkingsprojecten. Bijgevolg wordt de continue aanvraagprocedure voor uitwisselingen vervangen door een procedure met regelmatige oproepen voor samenwerkingsprojecten. Deze eerste oproep zal zich bovendien richten op de uitwisseling van vooral jonge onderzoekers en dit zowel van Vlaanderen naar Taiwan als omgekeerd.

Kenmerken?

 • Looptijd projecten: 2 jaar
 • Uitwisselingen met specifieke aandacht voor junior onderzoekers: in elk project dient zowel aan Taiwanese als aan Vlaamse zijde minstens één junior onderzoeker een verblijf uit te voeren. Deze junior onderzoeker is een PhD student of een postdoctoraal onderzoeker met niet meer dan 6 jaar postdoc ervaring.
 • Bedrag: elke partij staat in voor de volledige vergoeding van de kosten van de eigen onderzoekers (verplaatsing, logements- en verblijfskosten):
  • FWO betaalt aan de onderzoekers uit Vlaanderen een verblijfsvergoeding van € 66/dag (of max. € 1 650 per maand) bovenop de verplaatsingskosten naar/vanuit Taiwan, te boeken bij een door het FWO gemachtigd reisagentschap.
  • MOST betaalt aan de onderzoekers uit Taiwan verplaatsingskosten naar/vanuit Vlaanderen, verblijfsvergoeding en logementskosten, meer informatie.
 • Deadline: 5 mei 2020 (bij FWO: 17u00 Belgische tijd)
 • Bekendmaking resultaten: december 2020
 • Start projecten (zowel aan Vlaamse als aan Taiwanese zijde): 1 januari 2021

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent, als Principal Investigator van het Vlaamse onderzoeksteam, in het bezit van een doctoraat.
 • Je hebt daarenboven tijdens de volledige duur van je project een aanstelling van minimaal 50% aan:
  • een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (inclusief de academische opleidingen binnen de overeenkomstige associatie), of aan
  • een federale of Vlaamse wetenschappelijke instelling als wetenschappelijk personeel van het Nederlandstalig kader, of aan
  • een universitair ziekenhuis in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel, of aan
  • een ziekenhuis met academisch karakter erkend als onderzoekscentrum in de Vlaamse Gemeenschap als wetenschappelijk personeel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie ‘Reglementen en downloads’).
 • Je projectvoorstel moet gelijktijdig bij FWO en MOST ingediend worden volgens de respectievelijke modaliteiten van iedere instelling.
 • Voor FWO dient u uw aanvraag in via interprog@fwo.be, gebruik makend van onderstaand aanvraagformulier (zie ‘Reglementen en downloads’). Let op, het is noodzakelijk om uw E-loket profiel te actualiseren bij elke nieuwe FWO-aanvraag die u indient.
 • Je stelt 3 externe referenten voor (Voor meer informatie betreffende de ontvankelijkheid van deze referenten zie Art 21.3 en 21.5 van het FWO-reglement interne en externe peer review). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Taiwan komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Taiwanese partner(s).
 • Aan 1 referent zal er advies worden gevraagd.
 • Alle ontvankelijke aanvragen worden aan Taiwanese en aan Vlaamse zijde geëvalueerd.
 • MOST en FWO nemen een gezamenlijke financieringsbeslissing. 

Opmerking: Bij de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van een internationale samenwerking zal het FWO erover waken dat de buitenlandse partners een gelijkwaardig niveau van bescherming garanderen t.a.v. de betrokkenen.

 Reglementen en downloads

Vlieg- of treintickets in het kader van een FWO-krediet kunnen enkel via een door het FWO gemachtigd reisagentschap (Uniglobe South West Travel en  Omnia Travel) geboekt worden. Boekingen via een ander reisbureau kunnen niet worden terugbetaald.

Let op: Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.