Skip to content
Login E-loket

ERC runner-up-projects

Gezien het grote aantal uitstekende voorstellen dat de ERC ontvangt en dat door budgettaire beperkingen niet wordt gefinancierd, biedt het FWO alternatieve financiering voor de vijf beste van de niet-succesvolle ERC-aanvragers.

Status

Duur

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel

De Europese Onderzoeksraad (ERC) is gericht op het ondersteunen van hoogwaardig grensverleggend onderzoek in Europa door middel van een open competitie tussen de allerbeste, creatieve onderzoekers.

Gezien het grote aantal uitstekende voorstellen dat de ERC ontvangt en dat door budgettaire beperkingen niet wordt gefinancierd, biedt het FWO alternatieve financiering voor de vijf beste van de niet-succesvolle ERC-Starting en Consolidator grant aanvragers, met als doel de versterking van een volgende ERC aanvraag.

Kenmerken

 • Periode: 4 jaar, niet hernieuwbaar
 • Er kan één aanvraag voor een runner-up project worden toegekend per type ERC grant (ofwel Starting grant ofwel Consolidator grant)
 • Personeel- en werkingsmiddelen:
  • Starting grant runner-up project: 1 voltijds equivalent (VTE) wetenschappelijk personeelslid voor 4 jaar en € 10.000 werkingsmiddelen per jaar (€ 77.000 in totaal)
  • Consolidator grant runner-up project: minimum 1 voltijds equivalent (VTE) wetenschappelijk personeelslid voor 4 jaar en het saldo te besteden aan werkingsmiddelen per jaar (€ 100.000 in totaal)
 • Uiterste indiendatum Starting grant runner-up project: 2 januari 2024 om 17 uur.
 • Uiterste indiendatum Consolidator grant runner-up project: 2 april 2024 om 17 uur.
 • Indicatieve bekendmaking resultaten: na 21 februari 2024 (Starting grant runner-up project) of na 15 mei 2024 (Consolidator grant runner-up project)
 • Indicatieve startdatum van het project: 1 maart 2024 (Starting grant runner-up project) of 1 juli 2024 (Consolidator grant runner-up project)

Profiel en voorwaarden

 • Voor een ERC runner-up project komen enkel kandidaten in aanmerking die een aanvraag voor een ERC Starting grant of ERC Consolidator grant hebben ingediend.
 • De ERC Starting grant of Consolidator grant-aanvraag dient te zijn ingediend met een voor het FWO ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, zoals vermeld in § 2 van artikel 7 van het reglement tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.
 • Je dient over minimum één van de aanstellingen te beschikken of houder te zijn van een onderzoeksmandaat vermeld in artikel 10, §1-3 van het reglement.
 • Jouw onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling zoals bepaald artikel 7, §2.
 • Je hebt het einde van stap 2 van het evaluatieproces van de ERC Starting Grant of Consolidator Grant 2023 oproep bereikt en een 'A'-score gekregen, maar geen Europese financiering ontvangen wegens budgettaire beperkingen.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraag, evaluatie- en selectieprocedure

 • ERCEA stuurt een notificatie naar de kandidaten.
 • Na kennisgeving van het ERCEA nodigt FWO de kandidaten uit (naar verwachting eind september voor Starting Grant en eind januari voor Consolidator Grant) om een aanvraag voor een FWO runner-up project in te dienen. Bij weigering door de kandidaat wordt de volgende op de ranglijst, bepaald volgens de evaluatieprocedure van ERCEA, uitgenodigd.
 • Indien de kandidaat nog geen e-loket account heeft, dient deze zich te registreren in het e-loket.
 • Bij de FWO-aanvraag dient te worden opgenomen:
 1. volledige ERC-Starting of Consolidator Grants voorstel dat voor de ERC oproep werd ingediend,
 2. het Evaluation Summary Report van het ERCEA,
 3. het aanvraagformulier met een beschrijving (maximaal 2 pagina's) van het onderzoek dat je wenst uit te voeren met de FWO-financiering.
 • De raad van bestuur van februari 2024 (Starting grant runner-up project) en van mei 2024 (Consolidator grant runner-up project) beoordeelt de ingediende aanvragen en beslist over de toekenning.
 • De ERC Starting en Consolidator Grant (Europese) rangschikking wordt gevolgd, bijgevolg voert het FWO geen interne en externe peer review meer uit.

Contact

Contacteer ncp_fwo@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen.

Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be