Odysseusprogramma

Doel?

Het Odysseusprogramma biedt uitstekende onderzoekers die buiten België een carrière hebben opgebouwd, een startfinanciering aan om gedurende vijf jaar aan een Vlaamse universiteit, eventueel in samenwerking met (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s), een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten. Zo kunnen ze zich gaandeweg in het Vlaamse onderzoekslandschap verankeren.

Het unieke van dit programma is de combinatie van een aanstelling aan een Vlaamse universiteit en voldoende projectfinanciering om een eigen onderzoeksgroep te kunnen uitbouwen. Deze symbiose is de ideale startpositie om kwaliteitsvol onderzoek op internationaal niveau naar Vlaanderen te halen.

In 2022 lanceert het FWO een tweede oproep in het hervormde Odysseusprogramma. Om te zien wat deze hervorming en het nieuwe opzet concreet inhoudt, zie deze website.

Het beschikbare budget voor deze Odysseusoproep is 15,6 miljoen euro.

Kenmerken?

 • Projectfinanciering
  • Odysseus Type I
   • voor onderzoekers die internationaal erkend worden als toonaangevend;
   • onderzoeksfinanciering: van 400.000 euro tot 1.000.000 euro per jaar (2.000.000 euro tot 5.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).
  • Odysseus Type II
   • voor postdoctorale onderzoekers met het potentieel om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie;
   • onderzoeksfinanciering: van 100.000 euro tot 200.000 euro per jaar
    (500.000 euro tot 1.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).
 • Periode: 5 jaar
 • Middelen: Loonkosten van personeel, uitrusting en werkingsmiddelen. De loonkosten van de mandaten die de universiteiten dienen ter beschikking te stellen van de kandidaten kunnen niet ten laste van het Odysseusprogramma genomen worden
 • Oproep gesloten
 • Interviewfase: Eind februari 2023.
 • Bekendmaking resultaten: Begin april 2023
 • Start: Tot 1 jaar na datum toekenning (d.i. ten laatste op 1 maart 2024).
 • Tweejaarlijkse oproep.

Profiel en voorwaarden?

 • Alleen de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap kunnen, eventueel in samenwerking met (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s), kandidaten nomineren bij het FWO.

Als ontvankelijke kandidaat (zowel voor Type I als Type II):

 • dien je op de FWO-indiendatum een hoofdaanstelling van minimaal 80% te hebben aan een buitenlandse instelling.
 • ben je gedurende minstens drie jaar in de afgelopen vijf jaar, voorafgaand aan de FWO-indiendatum, aan een buitenlandse instelling verbonden geweest met een minimale aanstelling van 80%. Tijdens die tijd in het buitenland mag je bovendien maximaal 10% in België zijn aangesteld.
 • mag je per Odysseusoproep slechts één aanvraag indienen.
 • dien je jouw online FWO e-loket profiel te updaten, inclusief een overzicht van behaalde diploma’s, vorige en huidige functies en een gedetailleerde publicatielijst.

Als universiteit dien je, bij de voordracht van een kandidaat:

 • via een bindende engagementsverklaring – ondertekend door zowel de universiteit (rector) als het desbetreffende departement/faculteit (departements- of faculteitshoofd) – te verklaren de kandidaat bij toekenning van het Odysseusproject te zullen aanstellen voor een looptijd van vijf jaar. Hetzij door het ter beschikking stellen van een ZAP-kaderplaats (Type I) of hetzij door een voltijds tenure track mandaat (Type II) aan te bieden.
 • een genderbalans na te streven (= max. 2/3e hetzelfde geslacht).
 • het onderzoeksplan goed te keuren.

Zowel de kandidaat als de betrokken universiteit(en) en eventuele andere betrokken Vlaamse onderzoeksinstelling(en) dienen verplicht de Clausule wetenschappelijke integriteit in acht te nemen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor kandidaten en onthaalinstellingen grondig.
 • Interne selectie: Elke universiteit stelt een interne procedure op voor de selectie van de kandidaten die zij wenst te nomineren bij het FWO.
 • Nominatie bij FWO: Rekening houdende met de vooropgestelde FWO-indiendatum, dienen de genomineerde kandidaten hun aanvraag in via de unieke link die bekomen werd van de Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC). Opmerking: de volledige aanvraag dient in het Engels te zijn opgesteld en naast bovenvermelde engagementsverklaring dienen twee aanbevelingsbrieven opgeladen te worden.
 • Ontvankelijkheidscontrole: Het FWO controleert elke aanvraag op ontvankelijkheid.
 • Internationale externe peer review: Elke aanvraag wordt door in principe 4 internationale externe referenten schriftelijk geëvalueerd.
 • Interviewfase: In principe wordt elke ontvankelijke kandidaat uitgenodigd zijn/haar project toe te lichten voor een ad hoc internationale jury. Na de mondelinge presentatie, worden de kandidaten geïnterviewd door deze Odysseusjury. Echter, vanaf meer dan 25 ontvankelijke kandidaten van een bepaald Type behoudt het FWO zich het recht om een preselectie door te voeren. In dat geval zal de internationale jury op basis van het wetenschappelijk advies van in principe 4 internationale externe referenten, beslissen welke ontvankelijke kandidaten worden uitgenodigd.
 • Ratificatie: De toekenningen gebeuren door de raad van bestuur van het FWO op basis van het advies van de Odysseusjury.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag bij het FWO.