Skip to content
Login E-loket

FWO Wetenschappelijke Prijs Klimaatonderzoek

Ter ondersteuning van excellent innovatief wetenschappelijk onderzoek in het domein van klimaatonderzoek.

Status

Salaris

Bekendmaking resultaten

Doel?

Het FWO implementeert sinds 1 januari 2020 in al haar financieringskanalen een duurzaam reisbeleid met als doel bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In dit kader maakt het FWO jaarlijks, op basis van een overzicht van de vliegkilometers (aangeleverd door de reisagentschappen gemachtigd door het FWO) een berekening van de totale CO2-uitstoot en bijhorende kost voor CO2-bijdrage. Het FWO investeert deze CO2-bijdrage in de Wetenschappelijke Prijs Klimaatonderzoek.

Kenmerken?

  • 3 prijzen die telkens een persoonlijk, éénjarig werkingskrediet van 10.000 euro omvatten. (looptijd: 1 januari 2024 – 31 december 2024).
  • Ter ondersteuning van excellent innovatief wetenschappelijk onderzoek in het domein van klimaatonderzoek, dat als volgt wordt gedefinieerd: in klimaatonderzoek worden structuur en dynamica van het klimaatsysteem bestudeerd. Daarbij tracht men te begrijpen hoe het mondiale, regionale en lokale klimaat in stand wordt gehouden en door welke processen het in de loop van de tijd verandert. Klimaatonderzoekers werken met waarnemingen en theoretische concepten uit verschillende domeinen, waaronder meteorologie, oceanografie, fysica, en chemie (cfr. Stanford Encyclopedia of Philosophy – 2023).
  • De prijs zal toegekend worden aan een gevestigde onderzoeker van ten minste postdoctoraal niveau op basis van hun eerder gepresteerde werk, rekening houdende met de toekomstperspectieven die het werk aan dit domein kan bieden en hun concrete plannen met het werkingskrediet (inclusief het duurzame gebruik van dit krediet, wat één van de evaluatiecriteria is).

Profiel en voorwaarden?

  • Je bent in het bezit van een doctoraat.
  • Je hebt je eerste doctoraatsdiploma maximaal 10 jaar voor de uiterste indiendatum van de aanvraag behaald (eventueel verlengd in geval van ontvankelijke loopbaanonderbrekingen, zie reglement).
  • Deze prijs kan enkel worden toegekend aan een individuele onderzoeker van minstens postdoctoraal niveau die gedurende de volledige looptijd van het krediet bezoldigd verbonden is aan één van de hoofdonthaalinstellingen vermeld in artikel 7 §2 van het reglement tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek, of aan een Vlaamse of aan een Federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Je hebt de FWO Wetenschappelijke Prijs Klimaatonderzoek nog niet eerder ontvangen.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  • Je stelt je kandidaat door het aanvraagformulier, correct en volledig ingevuld (in het Engels), via e-mail in te dienen via prijzen@fwo.be ten laatste op 8 september 2023 middernacht (CEST).
  • Je kandidatuur wordt voorgelegd aan een jury samengesteld door het FWO.
  • De jury stelt drie laureaten voor deze prijs voor.

Contact

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met het FWO op prijzen@fwo.be.