Weave (Multilaterale Lead Agency Procedure)

Wat?

Weave is een bottom-up cross-Europees initiatief opgezet door Europese onderzoeksfinancierders – en ingebed in Science Europe – om excellente gezamenlijke Europese onderzoeksprojecten te ondersteunen over de nationale en regionale grenzen heen. Gebaseerd op het Lead Agency Principe, zorgt Weave voor een vereenvoudiging van de indienings- en selectieprocedure van gezamenlijke projectvoorstellen: een Europees team van onderzoekers uit twee tot drie Europese landen of regio’s die het Weave initiatief hebben ondertekend, dient hun gezamenlijke projectaanvraag in bij slechts één financierder (Lead Agency) die verantwoordelijk is voor de verdere administratieve afhandeling en wetenschappelijke evaluatie. Elke betrokken financierder staat uiteindelijk in voor de financiering van de eigen onderzoekers (d.i. onderzoekers die ontvankelijk zijn voor financiering bij deze financierder). Aangezien Weave zowel bilaterale als trilaterale wetenschappelijke samenwerking binnen Europa zal mogelijk maken, draagt het ook bij tot de realisatie van de European Research Area (ERA).

Weave is geen nieuw, afzonderlijk financieringsprogramma. Het maakt gebruik van reeds bestaande financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek (met bijhorende tijdslijnen en condities) die deel uitmaken van het portfolio van een van de financierders die zich officieel hebben ingetekend op het Weave initiatief. Het FWO heeft het Weave initiatief in 2021 geïntegreerd in het kanaal van de reguliere FWO onderzoeksprojecten voor fundamenteel onderzoek. 

Meer details over de financierders die instapten in het Weave initiatief alsook over de tijdslijn, condities, procedure, ... van elke financierder kunnen teruggevonden worden op deze interactieve kaart. Deze kaart kan eveneens gebruikt worden om na te gaan welke Europese samenwerkingen er op dit moment mogelijk zijn binnen Weave. Het Weave initiatief wordt de komende jaren progressief uitgerold met mogelijke officiële toetreding van nieuwe Weave financierders zodat de ontvankelijke samenwerkingscombinaties een dynamisch gegeven zijn.

Procedure?

U heeft de vrije keuze waar u uw gezamenlijke projectaanvraag wenst in te dienen:

Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij het FWO (FWO als Lead Agency)

Concreet betekent dit dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO een gezamenlijk bilateraal of trilateraal project met onderzoekers uit Duitsland (DFG), de Franstalige Gemeenschap van België (F.R.S.-FNRS), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Polen (NCN), Zweden (Formas), Slovenië (ARIS) en/of Zwitserland (SNSF) kunnen indienen bij het FWO.

» Lees meer

Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij een andere financierder dan het FWO (FWO als Partner Agency)

Dit betekent concreet dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO een gezamenlijk bilateraal of trilateraal project kunnen indienen bij een andere financierder (Lead Agency) waar het FWO een bilateraal akkoord mee heeft. Naargelang bij welke Lead Agency het project wordt ingediend, kunnen onderzoekers betrokken zijn uit Duitsland (DFG), de Franstalige Gemeenschap van België (F.R.S.-FNRS), Kroatië (HRZZ), Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Polen (NCN), Slovenië (ARIS), Zweden (Formas) en/of Zwitserland (SNSF).

» Lees meer