Aspirant strategisch basisonderzoek

NIEUW: "Frank De Winne aspirant mandaten". In het kader van het impulsprogramma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' is een bijzondere oproep gelanceerd naar kandidaten voor "Frank De Winne" aspirant mandaten strategisch basisonderzoek.

Een FWO-aspirant mandaat aanvragen in corona-tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Mogelijk is je laatste masterjaar, je master thesis, of je startend doctoraatsonderzoek hierdoor beïnvloed. Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil. Ook familiale omstandigheden tijdens lockdown, een verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, … kunnen je voorziene activiteiten gehinderd hebben.

Als kandidaat aspirant onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. 

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Doel?

Met een mandaat aspirant strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector, of aansluitend bij de Vlaanderen 2025 transitiegebieden (socio-economische voordelen)

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met Agentschap Plantentuin Meise en INBO (Instituut Natuur- en Bosonderzoek).

NIEUW: "Frank De Winne aspirant mandaten". In het kader van het impulsprogramma 'Vlaamse ruimtevaarteconomie' wordt midden juni 2021 een bijzondere oproep gelanceerd naar kandidaten voor "Frank De Winne" aspirant mandaten strategisch basisonderzoek.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar voor 2 jaar
 • Netto maandelijks beursbedrag:  minimum € 2.116,90
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Oproep gesloten - nieuwe oproep 2022 op 8 december 2021 (indiendeadline 1 maart 2022 17:00h CET)
 • Bekendmaking resultaten (oproep 2021): 8 oktober 2021
 • Start mandaat (oproep 2021):1 november 2021

Save the date: infosessies oproep 2022

Universiteit Antwerpen - 9 december 2021 om 15u

KU Leuven - 8 december 2021 om 10u

Universiteit Gent - 13 december 2021 om 10u

Universiteit Hasselt - 14 december 2021 om 12u30

Vrije Universiteit Brussel - 16 december 2021 10u

De infosessies gaan online door (registratie via de onthaalinstelling – dienst onderzoekscoördinatie)

Profiel en voorwaarden?

 • Zie het reglement aspirant strategisch basisonderzoek voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland*.

*Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig laten verklaren met een specifiek Vlaams masterdiploma.

*Voor deze oproep gelden voor diploma’s uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk nog dezelfde voorwaarden als diploma’s uitgereikt in de EER en Zwitserland.

 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op 1 maart 2021(uiterste indiendatum) over maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor een aspirant mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Je aanvraag wordt aan het door jou gekozen FWO-Expertpanel voorgelegd.
  • Je wordt op 8 juni 2021, na de preselectie door het expertpanel, al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 1 september en 1 oktober 2021 op interview in het expertpanel.De data van de interviews worden per panel hier vermeld.Richtlijnen voor het interview vind je hier
  • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
  • De raad van bestuur beslist op 7 oktober 2021 over de aanstelling.
  • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie

Reglementen en downloads

De richtlijnen en documenten hieronder verwijzen nog naar vorige oproep en worden geüpdatet op 8 december 2021.

Toelichting voor kandidaten

Presentatie infosessie

 • Voorbeeld online aanvraagformulier met screenshots (incl. project description template)
 • Expert panels: maak de juiste keuze
  • Je kan zelf het expertpanel kiezen dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst SB panels en de onderzoekstopics per panel. Bij twijfel, contacteer SB@fwo.bevoor advies, met een gemotiveerde eerste en tweede keuze, ten laatste enkele dagen vóór de uiterste indiendatum.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
  • de geüpdatete samenstelling van de panels wordt gepubliceerd enkele weken na sluiten van de oproep) – samenstelling 2020 zie hier)
 • Percentielen (study results)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over ‘jouw’ percentiel hier.
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.

In dienst als FWO Aspirant?

Hernieuwing mandaat (2e termijn)

Je aspirant mandaat kan eenmalig worden verlengd voor een periode van twee jaar.

Als je eerste termijn eindigt op 31 oktober 2021, word je rond 15 maart 2021 door het FWO uitgenodigd om een aanvraag tot hernieuwing voor te bereiden en in te dienen via je e-loket, uiterlijk tegen 17 mei 2021.

Deze aanvraag voor hernieuwing omvat zowel een verslag van het reeds uitgevoerde werk als een update van het geplande verdere onderzoek, en (enkel voor aspirant SB) een actualisering van de strategische dimensie en toepassingspotentieel van je project.

Het FWO zal na het ontvangen van je hernieuwingsaanvraag je promotor een advies vragen over verlenging van je mandaat. De raad van bestuur zal eind juni beslissen over de hernieuwing van de aspirant  mandaten. Op 1 juli 2021 worden de resultaten bekendgemaakt via onze website www.fwo.be en krijg je ook persoonlijk bericht per e-mail.